Hizmet Sözleşmesi

İnoportal.com kullanımı ile ilgili hazırladığımız sözleşmeyi okuyabilir veya
sayfanın altındaki linke tıklayarak .pdf formatında indirebilirsiniz.

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 62A, 34771 Ümraniye - İstanbul olan İnosoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd Şti. (bundan sonra İNOSOFT olarak anılacaktır) ile inoportal.com isimli internet sitesindeki web tabanlı yazılımı kullanan üyesi (MÜŞTERİ) arasında akdedilmiştir.

2.SÜRE

Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf bulunmadığı sürece karşılıklı mutabakat ile her yıl yenilenir.

3.SORUMLULUKLAR

3.1. Müşteri, yazılımı sözleşmenin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder.

3.2. İnosoft, Müşteri'den gelen değişiklik ve geliştirme taleplerini değerlendirerek uygun gördüklerini gerçekleştirir. Sistemde önemli değişiklik veya ilave gerektiren talepler ayrıca projelendirilir.

3.3. İnosoft, hizmet kalitesini artırmak veya kapsamını genişletmek amacıyla Müşteri’yi mağdur etmeyecek şekilde yazılımda dilediği şekilde değişiklik yapabilir veya yeni modüller ekleyebilir.

3.4. İnosoft, yazılımın kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesi için bakım ve düzenli yedekleme işlemleri dahil gerekli önlemleri alacağını, herhangi bir nedenle kesintiye uğraması halinde mümkün olan en kısa süre içerisinde müdahalede bulunacağını taahhüt eder.

3.5. Müşteri, İnosoft'dan kaynaklanmayan teknik nedenlerle erişimin aksamasından veya zarara uğramasından İnosoft'u sorumlu tutmayacağını, bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.6. Müşteri, yazılım kullanımının İnosoft kaynaklı bir nedenle aralıksız 5 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda İnosoft, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti Müşteri'ye iade etmeyi kabul eder.

3.7. Sistemdeki veriler sözleşme süresince istendiği anda Müşteri tarafından yedeklenebilir. Süresi dolmuş ve/veya sözleşmesi fesih edilmiş hizmetlerin iptalinden sonra Müşteri'ye ait veriler sistemde tutulmaz. İnosoft Müşteri’yi yazılı olarak bilgilendirir ve onayından sonra her türlü veriyi kalıcı olarak imha eder.

4.LİSANSLAMA

4.1. İlk sene için, belirlenen lisans bedelinin yazılımı kullanmaya başlamadan önce ödenmesi gerekir. Müşteri, devam eden seneler için ödemeyi vadesinde ve tek seferde yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.2. Fiyat artışları sözleşme süresinin sona erip yenilendiği dönem itibarı ile geçerli olmak üzere karşılıklı mutabakat ile senede bir kere yapılır.

5.GİZLİLİK

5.1. İnosoft, elektronik ortamdaki veri ve bilgileri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak koruyacağını, kanunda belirtilen zorunlu haller dışında Müşteri ‘nin önceden yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya ifşa etmemeyi, değiştirmemeyi, tahrif etmemeyi, hukuka aykırı olarak silmemeyi, yurt içi veya yurt dışında bulunan 3. Taraflara aktarmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem erişimi için kullanılan E-Posta ve parolanın gizli tutulması Müşteri'nin sorumluluğundadır. Özellikle 'güçlü' bir parola tercih edilmeli ve başka kimselerle paylaşılmamalıdır. Aynı bilgisayardan başkalarının erişimini engellemek için yazılımdan oturumu sonlandırarak çıkış yapılmalıdır.

6.HİZMET KULLANIM KURALLARI

6.1. Müşteri, www.inoportal.com uygulamasının çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, özellikle sistemi aksatacak veya yavaşlatacak bir işlem yapmayacağını kabul eder.

6.2. www.inoportal.com içeriği ve yazılımı, İnosoft'a aittir, Türk ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sair mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Müşteri, önceden bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, İnosoft'un sunduğu yazılımı kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğini kabul eder.

6.3. Müşteri, yazılıma virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu kurala uyulmadığı gibi durumlarda Müşteri'nin kendisine ve/veya 3. şahıslara verdiği zararlardan İnosoft sorumlu tutulamaz. 

7.DİĞER

7.1 Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlal edilmesi, Müşteri’ye sağlanmakta olan yazılımın askıya alınması ya da sözleşmenin tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir.

7.2. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

7.3. Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.

Hizmet sözleşmesini .pdf formatında indirmek için lütfen tıklayınız.